WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Jako firma odpowiedzialna społecznie pragniemy mieć wkład w kształtowanie społeczeństwa przyszłości.W odpowiedzi na dynamicznie rozwijającą się technologię stworzyliśmy autorski projekt edukacyjny MotoBelfer.


MotoBelfer jest programem kompleksowym i efektywnym. Zajęcia techniczne, prowadzone przez pracowników Motorola Solutions Polska, są połączone z cyklem warsztatów kompetencji przyszłości przygotowanych przez stowarzyszenie „Talent Management in Technology”. Na części technicznej uczymy myślenia analitycznego, podstaw programowania, pokazujemy jak wykorzystać komputer do innych celów niż tylko gry. Na warsztatach kompetencji przyszłości oswajamy dzieci z pracą w środowisku wielokulturowym, radzenia sobie w szumie informacyjnym czy otwartości na zmiany.

Dowiedz się więcej o projekcieNasze warsztaty

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM WARSZTATÓW?

 

Zgłoś szkołę wypełniając ankietę.