Zajęcia edukacyjne MotoBelfer to odpowiedź na coraz bardziej zinformatyzowane społeczeństwo.

PROGRAM MOTOBELFER

Program MotoBelfer składa się z warsztatów i zajęć rozwijających zróżnicowane kompetencje takie jak praca w środowisku wielokulturowym, praca w szumie informacyjnym, kreatywność, dorastanie w społeczeństwie, autoprezentacja, otwartość na zmiany czy po prostu praca w zespole.

PILOTAŻ W SZOŁACH PODSTAWOWYCH

Od marca 2018 w dwóch małopolskich szkołach podstawowych wiejskich: w Krzywaczce i Mogilanach, został uruchomiony pilotażowy program. Są to szkoły, w których już wcześniej Motorola Solutions Poland wymieniła komputery w salach informatycznych. W przygotowanych zajęciach wzięło udział XX uczniów klas XX.

Najbardziej zaskakujące spostrzeżenie podczas prowadzenia dotychczasowych zajęć to stres naszych pracowników, kiedy po raz pierwszy szli na zajęcia.


Te emocje, kogo zastaniemy, jak sobie poradzimy. Na szczęście dzieci są zawsze chętne, chłoną wiedzę. Jedne działają szybciej, inne potrzebują więcej uwagi. Na początku nie byliśmy na to przygotowani.

Dlatego teraz na dwójkę dzieci przypisany jest jeden pracownik.

MotoBelfer nie powstałby, gdyby nie zainteresowanie dzieci samych pracowników Motoroli.

Pojawiła się taka myśl, że można im dać coś od siebie. Kiedy zaglądały na dni otwarte do siedziby Motoroli, przygotowywaliśmy im warsztaty. Cieszyły się wielkim zainteresowaniem.  I tak zaczęliśmy jeździć do szkół, do których chodzą i w ich klasach przeprowadzać innowacyjne zajęcia, które przybliżają im zasady programowania

WARSZTATY W SZKOŁACH

NIE TYLKO DLA UCZNIÓW

Nauczyciele będą mogli wzbogacić swój warsztat o zajęcia dostępne w ramach MotoBelfera. Natomiast rodzice skorzystają z porady jak prawidłowo zabezpieczyć urządzenia multimedialne, takie jak np. komputer czy PlayStation, przed treściami nieodpowiednimi dla dzieci.

Zależało nam, aby MotoBelfer był programem kompleksowym i efektywnym, dlatego zdecydowaliśmy się włączyć także dorosłych, odpowiedzialnych za to, w jaki sposób najmłodsi spędzają czas w sieci